Personatges

Que ningú t’ho conte!
Un esdeveniment inoblidable
Conservem alguns tipus de verbs
Descobreix un tresor gramatical
I si no...
Seu, que t'ho expliquem
Poetitzar
I, fins i tot, inclòs!
Descobreix el verb 'jaure'
L'adverbi 'malauradament'
No t'adormes!
La xica dels pronoms
A vegades, de vegades o a voltes?
Distingim doblets lingüístics: 'compondre' o 'composar'
Sa casa, la seua casa i casa seua
Qual_evol?