Poetitzar

En aquest fragment escoltaràs quin és el poema preferit d'Altea Grau.

Et convidem a parar atenció al parlar d’Altea. Sobretot, fixa’t en els sons alveolars, que són aquells que es representen amb la grafia tz, com ara el verb realitzar.

Generalment, la grafia tz representa el so [dz] en paraules de caràcter patrimonial: dotze [dódze] o Atzeneta [adzenéta]. Ara bé, aquest mateix grup s’utilitza també, amb el valor fònic de [z], en la representació gràfica dels verbs formats amb el sufix -itzar (i derivats): analitzar [analizar].

No obstant això, cal evitar fer ultracorreccions dels mots acabats en -isar que per error s’escriuen amb -itzar. Per exemple: matís > matisar (no *matitzar).

També et pot interessar

stats