La transfiguració de la paronímia

Aquest fragment extret d'un programa de ràdio sobre el cas de l'Home Elefant ens servirà per a explicar què és la paronímia.

La transfiguració de la paronímia Accedir al contingut complet

Has sentit parlar de la paronímia? Són aquelles paraules o expressions que són semblants quant a la pronunciació, però diferents pel que fa a l'escriptura. En aquest fragment podem escoltar-ne dues: tan poc i tampoc, només i no més.

  • D'una banda, tenim tampoc i tan poc. La primera (tampoc) és l'adverbi de negació; en canvi, tan poc és la suma de dos adverbis que junts impliquen quantitat i comparació.
  • D'altra banda, tenim només i no més. En el primer cas, es tracta d'un adverbi que funciona com a sinònim de solament. En el segon, és la suma de l'adverbi no i el quantificador més, que junts expressen que una quantitat és inferior a aquella que s'ha esmentat anteriorment.

Coneixes altres casos de paronímia? Descobreix-los.

També et pot interessar

stats