El trol de les conjugacions
La història dels pronoms interrogatius
Laboratori de temps verbals
Fem colla!
Quina enveja com conjugues!
Beu-te la vida a glops!
El mot 'claveguera' i el riu Túria
Dansem amb les conjuncions
Explorant el verb 'fer'
Estudiem els adverbis de temps abans i després
Havia de ser ara o mai
Despús-ahir, demà i despús-demà: un gir de 180 graus
Quin esglai!