Conservatori de consonants palatals

Susana Rodrigo, amb experiència en docència en conservatoris, va acceptar el repte de ser directora del nou Conservatori Professional de Dansa a Castelló, però, amb quin objectiu?

Conservatori de consonants palaltals Accedir al contingut complet

S'escriu j:

  1. Davant de a, o i u (jaciment, joves, ajudar).
  2. En els grups -jecc- i -ject- (trajectòria, projecte).
  3. En manlleus (jeep, jet-lag).

Esperem que t'hagen quedat clares aquestes regles per a l'ortografia de la j.

Ara t'expliquem les recomanacions quant a la pronúncia. Tant en els registres formals com en els informals, el so de la j es pronuncia sonor: [ʤóve]. És recomanable la pronunciació com a i semivocal de la j en les paraules jo [jó] o [jɔ́] i ja [já]. Ep!, però només en aquestes. En l'estàndard, no és recomanable ensordir aquest so i, per tant, direm [aʤudáɾ] en lloc de [at∫udar]. Vigila, perquè tampoc no es recomana la pronúncia com a [j], en lloc de [ʤ], de la grafia j dels grups -jecc- i -ject-. Així, farem per pronunciar [pɾoʤɛ́kte] i no [pɾojɛ́kte].

Doncs bé, ara que ja en saps molt, et proposem que tornes a escoltar el fragment i reflexiones sobre la pronúncia de Susana Rodrigo. ¿És la recomanada per a l'estàndard o recrea una situació comunicativa pròpia del parlar col·loquial de zones on no són habituals aquests fonemes?

També et pot interessar

stats