Auxili, una x!

La narradora d'aquest fragment ens explica quins canvis hi ha hagut en la reproducció assistida i quines millores han suposat.

Sabies que la grafia x té diferents valors fonètics en valencià? Segons el context, es pronuncia d'una manera o d'una altra. Vegem-ho.

Després d'aquesta explicació, sabries dir com sona auxili?

També et pot interessar

stats