El so 'c' i 'qu'

Escoltem algunes dades interessants sobre les diferències entre la reproducció assistida en la sanitat pública i en la privada.

En valencià, hi ha dos grups fònics semblants que, tot i que sonen igual, es representen amb dues grafies diferents: qu + vocal, cu + vocal. Per a saber quan usem l'una o l'altra, només cal veure si hi ha diftong.

- En el grup qu + a/o i en el grup qüe i qüi, hi ha diftong: quaranta, quocient, eqüestre, aqüífer.

- En el grup cu + a/e/o, no hi ha diftong: cua, evacuar, evacuem.

També et pot interessar

stats