Maria Conca i les contraccions

Maria Conca ens conta l'anècdota de quan va anar a casa de Joan Fuster i s'hi van posar a parlar de música.

Maria Conca i les contraccions

En valencià, les preposicions a, de, per, quan van seguides dels articles definits masculins el i els, es contrauen: a + el = al, a + els = als, de + el = del, de + els = dels, per + el = pel, per + els = pels. De la mateixa manera, la partícula ca és una contracció de la paraula casa, que quan es troba amb els articles definits el i els, i l'article personal en, adopta les formes ca + el: cal; ca + els: cals; ca + en: can.

Si vols posar en pràctica la teoria, et recomanem que faces aquesta activitat.

També et pot interessar

stats