Determinants

L'article i el corb
Rondalla de colors
L’article davant dels dies de la setmana
Com més prop, millor!
Açò és important!
Cadascun, cada un, cadascú i cada u
Explora els demostratius
Sa casa, la seua casa i casa seua
L'article en les expressions de jocs
Qual_evol?
Fem de compositors
Països, natalitat i articles
Gens o res?
Gairebé un miracle