Transitius

Els verbs transitius
Complement directe sense preposició
Necessite la teua ajuda
El mercat dels verbs transitius
Conservem alguns tipus de verbs
El verb 'aprofundir'
El preocupa o li preocupa? Els verbs psicològics