Conjuncions

5 cèntims | Remarques, conjuncions, adverbis. Nivell B2
Si no' no és el mateix que 'sinó'
Tenim interferències en el joc!
La conjunció 'doncs'
Descobrim el nexe concessiu
I si no...
Dansem amb les conjuncions
Els connectors de les profunditats
Un alcalde de cine