Temps de lectura

En aquest fragment parlarem de les diferències que hi ha respecte al temps de lectura que hi dediquen, per una banda, els adolescents, i d'altra, la gent adulta.

Redacta un informe en què analitzes aquestes dades i ofereixes una proposta per a millorar la situació.

També et pot interessar

stats