No-alineament: quan escrivim guionet?

En aquest fragment descobriràs l'edifici del Paranimf de la Universitat de València, un dels més importants de la ciutat. Va ser l'escenari on Manuel Azaña va pronunciar un famós discurs el juliol de 1937 en què s'oposava a la no-intervenció de les potències democràtiques i defensava la pau al país.

No-alineament: quan escrivim guionet? Accedir al contingut complet

Generalment, el mot no, quan precedeix un nom o un adjectiu, funciona com a adverbi de negació (els no fumadors, un pres no violent...). Ara bé, de vegades, pot funcionar com un prefix quan precedeix un nom, un pronom o un adjectiu. En aquests casos, l'expressió ha assolit un alt grau de lexicalització i, generalment, expressen una realitat que va més enllà de la simple negació del nom o l'adjectiu a què s'anteposa el mot no. Per exemple, s'escriuen amb guionet: el no-res, la no-violència...

També et pot interessar

stats