La 'd' intervocàlica a debat

Passa a descobrir l'obra composta l'any 2010, que va ser l'obligada als certàmens de València i Alacant el 2017. Es tracta d'una obra que està inspirada en fets històrics i monuments de la Costera.

La 'd' intervocàlica a debat

En aquesta píndola et volem parlar de la d intervocàlica. Escolta David Penadés quan diu que "l'obra va ser obligada als certàmens", i no "obligà".

En el valencià col·loquial, és molt habitual escoltar l'emmudiment de la d, fins al punt que algunes paraules pròpies de l'àmbit festiu o gastronòmic presenten una tradició escrita sense d intervocàlica, com ara mascletà, plantà, mocadorà o fideuà. En canvi, sí que s'ha de pronunciar (i escriure) en l'estàndard o en els registres formals.

Igual com en el cas de la d intervocàlica, hi ha altres consonants que no es pronuncien en determinades posicions. Aprén-ne algunes amb aquesta activitat.

També et pot interessar

stats