Pronoms interrogatius i exclamatius

En aquesta escena visualitzaràs la interacció entre un mentalista i una funcionària d’atenció al públic que, inicialment, es desenvolupa a través de tècniques d'endevinació. La situació canvia quan ella sorprén el mentalista amb una resposta inesperada.

Pronoms interrogatius i exclamatius Accedir al contingut complet

El pronom interrogatiu què –amb accent–serveix per a plantejar preguntes de manera directa i indirecta. Prenem com a exemple un fragment d'aquesta escena: Em pot dir què vol, que no tinc tot el dia? En aquesta oració el primer què s'accentua per a fer la pregunta, però el segon no perquè actua com a conjunció.

D'altra banda, el pronom exclamatiu que, en canvi, mai porta accent i sempre acompanya adjectius o adverbis: Que pesat! Que bé!

A més, davant dels substantius utilitzem quin/quina/quins/quines. Per tant, com diu la funcionària, direm: Quin mentalista de merda, i no *Que mentalista de merda.

També et pot interessar

stats