Els adjectius de la por

En aquest fragment descombrim com era Merrick, l'home elefant, i practiquem l'escriptura dels adjectius i de les consonants oclusives a final de mot.

Els adjectius de la por Accedir al contingut complet

Sabies que en valencià utilitzem l'adjectiu poruc o poruga quan una persona o animal agafa la por fàcilment. Com a sinònim i, segons el parlar, també pots usar els adjectius poregós i poregosa. Com veus, el femení es forma afegint la terminació -a al masculí. Recordes de quines altres formes es podia formar el femení dels adjectius? Practica-ho amb aquesta activitat.

Hi ha alguns adjectius que acaben en c, com poruc o antic, que ens poden fer dubtar a l'hora d'escriure'ls. En valencià, les consonants oclusives (p/b, t/d, c/g) poden ser sordes o sonores. Tanmateix, com hem dit, aquesta diferència no es percep en posició final de paraula; per això, dubtem si escriure poruc o *porug. Així que cal que conegues en quins contextos solem escriure oclusives sordes i en quins posem oclusives sonores.

També et pot interessar

stats