Trau el gerundi a passejar!

Una dona embarassada va a la consulta del metge perquè està de part, però la metgessa li diu que hi ha una llista d'espera de… tres dies! Què passarà a continuació?

Trau el gerundi a passejar!

Quan parlem de les formes no personals dels verbs ens referim a aquelles que no es conjuguen, que no es relacionen amb la persona verbal i, per tant, no indiquen ni la persona ni el temps. Hui estudiarem el gerundi amb del verb traure.

En general, el gerundi en valencià té la terminació invariable -ant, -ent, -int, segons la conjugació del verb (ballant, traient/traent, dormint), llevat de tindre, vindre i escriure, que s'acosten al gerundi de la tercera conjugació (tenint, venint i escrivint). En aquest fragment sentiràs el gerundi del verb tindre (Està traient el cap!).

Recorda que la tendència a mantindre les formes velaritzades -quent i -guent no és correcta. Per tant, direm traient, i no traguent; bevent, i no beguent; perdent, i no perguent; caient, i no caiguent, etc.

Et convidem a posar-te a prova amb aquesta activitat:

També et pot interessar

stats