Repassem els adverbis de lloc

Irene ens confessa que, quan va a l'Albufera, comença a idealitzar el passat. Però descobrirà que el món idíl·lic que narra Blasco Ibáñez en la seua obra, en realitat, no ha existit mai.

Repassem els adverbis de lloc

A banda de desidealitzar l'Albufera, en aquest fragment apareixen alguns adverbis de lloc. Els adverbis de lloc tenen una funció díctica semblant a la dels demostratius: acorrespon al primer grau i indica el punt on es troba qui parla; ahí, segon grau, i és on es troba qui escolta; allí/allà, tercer grau, fan referència a la llunyania respecte dels interlocutors. Troba en el fragment els adverbis de lloc i els demostratius que hi apareixen i després, fes l'activitat digital.

També et pot interessar

stats