Repassem el verb 'estar' amb la família Ambrosio

Coneixem la família Ambrosio, una família de generacions de llauradors excepte un, que va poder estudiar i traure's la carrera de magisteri... fins a la Guerra Civil.

Repassem el verb 'estar' amb la família Ambrosio

En aquest fragment, Maria Ambrosio utilitza la forma verbal del passat simple del verb estar (estigué) per a contar la vivència del seu tiet. Si pares atenció a aquesta forma, hi apareix el so velar sonor [g], poc habitual en els verbs de la primera conjugació. Potser et preguntes com pot ser que ocórrega això en un verb de la primera conjugació, que és la més regular de totes.

Doncs bé, el verb estar no segueix la conjugació model de la resta de verbs acabats en -ar, sinó que és irregular. Un verb es pot considerar irregular velaritzat quan presenta el so velar sord [k] en la primera persona del present d'indicatiu, com és el cas d'estar (estic). Si això ocorre, en algunes formes verbals també apareixeran les consonants velars c /g (estic, estiguí, estigueu, estiguéreu).

Practica ara amb aquesta activitat.

També et pot interessar

stats