Tipologies textuals

L'assaig literari
La nostra carta de presentació
La contaminació del correu electrònic
L'amor romàntic a debat: el text argumentatiu
Els textos periodístics: la carta al director