Separació sil·làbica

I tu, pronuncies com cal la 'ny'?
El hiat i la separació sil·làbica