Polisèmia

La natura i la polisèmia
En quin cap cap? En cap!
A la cerca de la polisèmia
Aprenem paraules: 'avinguda'
Coneixes la neula?