Interferències lingüístiques

Els verbs velaritzats circulen
Tenim interferències en el joc!
Un senyal o una senyal?