Expressions de temps

El rei del temps
Atracció d'expressions temporals