Accentuació

Ara sí que sí!
L'accentuació dels verbs acabats en '-iar'
Pels pèls!
Ferid Murad, premi Nobel
Irene Rodrigo i els adverbis acabats en '-ment'