Hospital de consonants palatals

En aquest fragment del documental Els àngels caiguts. El fanatisme dels psiquiatres de Franco, s'explica què pensaven els joves metges de l'enfocament innovador que es volia adoptar en el sanatori psiquiàtric.

Hospital de consonants palatals Accedir al contingut complet

Si hi pares atenció, detectaràs algunes paraules que s'escriuen amb les grafies que representen el fonema /ʤ/, com metge, joves, Joan, ja, Jesús...

Aprofitem, doncs, per a fer un repàs de les consonants palatals africades sonores.

També et pot interessar

stats