Per a què s'usa 'arreu'?

Dos dels protagonistes d'este vídeo, Batiste i Pere, canten el seu himne en el concurs del poble, però reben una multa per plagi. En aquesta escena es descobreix qui és la vertadera guanyadora del concurs. Després de veure-la, aprofitarem per a treballar i recordar alguns mots arcaics en valencià.

Per a què s'usa 'arreu'?

En aquesta escena sentim l'expressió arreu del món ("Tenim homes i dones coneguts arreu del món"). En valencià, l'adverbi arreu significa 'per totes les bandes'. Unes altres solucions equivalents són les locucions adverbials a tot arreu, per tot arreu, pertot arreu i arreu de.

Com ja deus saber, la llengua pot variar en funció de la situació comunicativa o en funció de la procedència social, geogràfica o històrica dels parlants.

La varietat històrica de la llengua és el conjunt de formes particulars que adopta una llengua a mesura que passen els anys. Els parlants l'han anada modificant en conseqüència amb els esdeveniments històrics externs i les característiques internes que han fet evolucionar el codi lingüístic. Així, quan s'adopta una paraula nova en una llengua, parlem de neologisme. Però, també hi ha paraules que deixen d'usar-se i passen a ser arcaismes.

Doncs bé, l'expressió a tot arreu té un arcaisme equivalent que ja no sol emprar-se, tot i que encara està acceptat per la normativa: onsevulla.

Amb l'activitat de baix aprendràs altres arcaismes i els seus equivalents més actuals.

També et pot interessar

stats