Enfront de o front de?

L'historiador Javier Argente explica quin va ser el resultat de les eleccions de 1931 i quines en foren les conseqüències. A banda, t'ajudarem a diferenciar entre enfront de i fer front a.

Enfront de o front de? Accedir al contingut complet

Enfront té diversos significats: com a substantiu, és la 'part superior d'una construcció'; com a adverbi, és sinònim de davant, i, com a locució preposicional, és a dir, seguida de la preposició de, s'usa per a parlar de la 'part oposada, en la part que està davant'.

Ara bé, has de saber que, com a locució preposicional, no pot anar seguida de la preposició a. Tampoc no és adequada la forma front a, ja que és un castellanisme, una traducció literal de frente a, en el sentit d'estar davant d'alguna cosa. En canvi, sí que podem utilitzar l'expressió fer front a en el sentit de 'resistir sense acovardir-se'.

També et pot interessar

stats