Música clàssica, 'jazz' i locucions

Noelia Perez i Josep Zapater parlen amb Joan Fuster de música clàssica, de Mozart i del jazz i els seus màxims representants.

Música clàssica, 'jazz' i locucions Accedir al contingut complet

En valencià, utilitzem la locució ausades com a sinònim de certament o en veritat (Ausades que eres intens!). Segons el parlar valencià, també se sent a gosades, a gusades i a osades. No cal que les aprengues al peu de la lletra, o siga, en un sentit literal o reproduir-les exactament. Només tin-les en compte per, si et fan falta, poder eixir del pas, és a dir, resoldre momentàniament una situació. Ja són teues, aprofita-te'n! Sabries gastar-les en aquests contextos?

També et pot interessar

stats