5 cèntims | Remarques, conjuncions, adverbis. Nivell B2
El cunyat dels registres lingüístics
Beniparlem | Pòdcast
Les converses informals
L'elisió de sons
La pronúncia del pronom feble 'ho'
Beniparlem | Pòdcast
Alguns barbarismes més
Els doblets lingüístics
Els verbs transitius
La composició  i les sigles. Nivells B2 i C1
Píndola per l'estil informal i Lligar. Nivell B1
La nostra carta de presentació
Comprensió oral: guardar calendaris
La contaminació del correu electrònic
La pronúncia en registres estàndard
L'amor romàntic a debat: el text argumentatiu
Comprensió: la Guerra Civil
Comprensió: L'amor romàntic, un invent social?