Els verbs transitius
La composició  i les sigles. Nivells B2 i C1
Pronoms, formeu!
La república de les oracions relatives adverbials
Monyotes i la preposició 'a' en complements directes
Si no' no és el mateix que 'sinó'
Les construccions comparatives
Un fum de coses!
Els gentilicis més habituals
La banda de les locucions preposicionals
L’article davant dels dies de la setmana
No sona gens malament!
Açò és important!
Les alternances vocàliques del verb 'poder'
Trau el gerundi a passejar!
Descobreix el verb 'jaure'
El mot 'deixeble'
Explora els demostratius