Trau el gerundi a passejar!
Descobreix el verb 'jaure'
El mot 'deixeble'
Explora els demostratius
Pronoms interrogatius i exclamatius
'Fou' o 'va ser'?
A prop de la tardor
Benvingut setembre solejat!
L'adverbi 'malauradament'
La xica dels pronoms
Sens dubte!
A vegades, de vegades o a voltes?
I tu, com ho dius?
El que va davant, va davant
Com qui no vol la cosa t’ensenyem el verb 'voler'
Sa casa, la seua casa i casa seua
Atracció d'expressions temporals