Les palatals sonores visiten Xàbia

Coneixem la localitat de Xàbia i els canvis més significatius d'una ciutat que s'ha transformat molt en els últims cinquanta anys.

Les palatals sonores visiten Xàbia

El so palatal sonor està representat per les grafies j, g, tj i tg. L’ús de cadascuna depén de la posició. Així, escriurem j i tj davant de a (jaç), o (bojos) i u (juliol); en canvi, escrivim g i tg davant de e (gener) i i (màgia). Ara bé, en certs casos trobem que davant de e pot escriure's j (jerarquia) i davant dels grups -ecc- i -ect (injecció, objecte).

Prova d'identificar en aquest fragment els mots que continguen palatals sonores i després, fes l'activitat digital.

També et pot interessar

stats