Les expressions 'vist i plau' i 'vistiplau'

Parlem d'una qüestió que crea controvèrsia: la venda de proximitat i els productes biològics sense segell certificat. Es consideren també productes bio?

Les expressions 'vist i plau' i 'vistiplau'

Sabies que les expressions vistiplau i vist i plau tenen el mateix significat, però es fan servir en contextos diferents? En aquest fragment, pots identificar-ne una. Para-hi atenció, perquè t'explicarem en què es diferencien.

D’una banda, vistiplau és sinònim de l'expressió 'verificació i conformitat'. En aquest cas, pot portar, per exemple, un article: el vistiplau, un vistiplau. D'altra banda, vist i plau són dos verbs coordinats que s'usen com a sinònim de verificat i conformat. Solen anar al final d'alguns documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per a introduir la firma del càrrec que hi dona l'aprovació. Un exemple d'aquest ús són les cartes. Vegem-ne l'estructura:

També et pot interessar

stats