La intel·ligència artificial en l’aprenentatge de llengües

IA-portada

A l’hora d’integrar coneixements de qualsevol tipus, sempre és molt útil disposar d’eines que et faciliten la comprensió i la integració del que s’està estudiant. Ara, amb la intel·ligència artificial, se’ns obri un nou món de ferramentes que ens poden ajudar a practicar de maneres molt diverses.

En l’era digital en què vivim, la intel·ligència artificial (IA) ha irromput en molts aspectes de la nostra vida. De fet, cada vegada és més habitual sentir parlar d’ella, ja que s’ha constituït com una important ferramenta que pot ser útil per a una gran diversitat de tasques.

Com ens pot ajudar la intel·ligència artificial?

Alguns camps en què la intel·ligència artificial ens pot ser de gran ajuda són els següents:

  • Medicina i salut. Es pot utilitzar a l’hora de fer diagnòstics, per a la investigació de malalties, el descobriment de medicaments, la interpretació de registres mèdics...
  • Finances. Detectar fraus, fer pronòstics de mercat o prendre decisions a partir de dades són algunes de les funcions que pot desenvolupar la IA en aquest camp.
  • Educació. La IA és capaç de crear contingut educatiu, analitzar el rendiment de l’alumnat, personalitzar l’aprenentatge, generar tutorials...
  • Publicitat i màrqueting. Es pot utilitzar per a diverses funcions, com l’anàlisi de grans volums de dades, la creació d’experiències personalitzades per al consumidor, la segmentació d’audiències, l’optimització de campanyes publicitàries...

La intel·ligència artificial en l’aprenentatge de llengües

Com que molts dels que entreu en Apunts de llengua teniu interés en l’aprenentatge del valencià, és imprescindible comentar les utilitats que pot tindre la intel·ligència artificial en aquest àmbit. La combinació de la IA amb l’aprenentatge ha donat lloc a una sèrie de noves ferramentes i enfocaments que poden canviar la nostra manera d’adquirir competències lingüístiques. Algunes de les possibles aplicacions són:

  • Assistents virtuals i xatbots. Són uns dels avanços més populars en l’actualitat i poden ser molt útils per a practicar una llengua de manera interactiva i per a millorar les habilitats lingüístiques. Aquests assistents són capaços de respondre preguntes, adaptar el contingut a les necessitats i habilitats de cada estudiant i proporcionar exemples amb un context de manera immediata.
  • Aplicacions d’aprenentatge basades en IA. Les aplicacions que t’ajuden a aprendre idiomes s’han fet molt populars en els últims anys, ja que proporcionen exercicis personalitzats, disposen de reconeixement de veu per a practicar la pronúncia, fan avaluacions automàtiques i ofereixen recomanacions personalitzades. Per a desenvolupar algunes d’aquestes, l’ús de la intel·ligència artificial ha sigut de gran utilitat.
  • Traducció automàtica. En alguns dels traductors que utilitzem habitualment, la IA ha tingut un paper cabdal. La traducció automàtica no sempre dona resultats perfectes, però ha millorat notablement gràcies a la IA. Amb aquestes ferramentes, l’estudiant pot comprendre textos en altres idiomes i, en alguns casos, pot tindre més facilitats a l’hora de comunicar-se amb altres parlants.
  • Reconeixement de veu i pronúncia. El reconeixement de veu pot ajudar a practicar la pronúncia i a millorar la fluïdesa. Amb l’ús d’algoritmes d’intel·ligència artificial, aquests sistemes tenen la capacitat d’analitzar la veu i de proporcionar, instantàniament, una retroalimentació sobre la manera de pronunciar.
  • Anàlisi de dades i retroalimentació. Els docents reben una gran quantitat de dades del seu alumnat (respostes a exercicis, resultats de proves...) i, analitzar-les requereix molts esforços. Els sistemes que utilitzen la IA poden identificar patrons en el rendiment de l’alumnat i determinar en quines àrees específiques hauria de millorar. Açò permet que l’estudiant reba recomanacions i suggeriments d’estudi que l’ajuden a enfortir les seues competències i, a més, poden ajustar la dificultat de les activitats plantejades a les seues habilitats, de manera que l’aprenentatge siga desafiant i, al mateix temps, assolible.

Com veiem, la intel·ligència artificial ha revolucionat molts àmbits de la nostra vida, com l’aprenentatge de llengües, ja que ofereix ferramentes i enfocaments que milloren l’eficiència i l’efectivitat del procés d’aprenentatge, com la personalització dels continguts, que suposa un important pas endavant en el món de l’educació.

No obstant això, també és important recordar que la intel·ligència artificial no funciona com a substitut de la interacció entre persones o d’altres formes d’aprenentatge, sinó que es tracta d’un complement que pot ser de gran ajuda. La dedicació i la pràctica continuen sent fonamentals per a poder assolir totes les competències d’un nou idioma.

I tu? Ja has provat algunes ferramentes d’intel·ligència artificial que et permeten progressar en l’aprenentatge d’idiomes?

També et pot interessar

stats