Estudiem adverbis de temps

En aquest fragment repassarem els adverbis de temps abans i després de la mà del Xavi Blasco i el pilotari Soro.

Estudiem els adverbis de temps abans i després

Els adverbis són paraules que expressen temps, lloc, manera, mode, quantitat, negació, dubte o afirmació. En valencià, fem servir l’adverbi temporal abans per a indicar que l’acció de què es parla ha estat realitzada en un lloc o temps anteriors (Abans no es donava tanta importància a les llengües). En canvi, per a indicar posterioritat s’usa l’adverbi després (Ha dit que vindria després).

També et pot interessar

stats